Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığı

Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığı Eğitimlerine, lojistik sektöründe yıllardır verdiği eğitimlerin referansıyla başlamıştır.

Siz de henüz ülkemizde çok yeni ve prestijli bir iş alanı olan Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanı eğitimlerine katılarak çok az sayıdaki Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlarından biri olabilirsiniz.

Kimler Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanı Olabilir?

Herhangi bir üniversitenin 4 yıllık bir bölümünü tamamlayan herkes Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanı olabilir.

Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanı olmak isteyen lisans mezunları, yangın eğitimi veren bir belediyeden yangın eğitimi tamamlama belgelerini de aldıktan sonra sabıkalı kaydı belgeleriyle birlikte bizden eğitim alarak Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanı olabilirler.

Bizden aldığınız eğitimden sonra Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığının yapacağı sınav neticesinde 70 puan almak, Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanı olmak için yeterli olacaktır.

Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanı Olma Şartları

Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanı olabilmek için;

a) Üniversitelerin lisans bölümlerinden mezun olmak,
b) Kaçakçılık, dolandırıcılık, dolanlı iflas, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, uyuşturucu ve silah kaçakçılığı, kaçak insan taşımacılığı veya ticareti, hırsızlık, rüşvet suçlarından hürriyeti bağlayıcı ceza ile hükümlü bulunmamak,
c) Yetkili yangın söndürme eğitim merkezlerinden uygulamalı yangın söndürme eğitimine katıldığına dair alınan belgenin aslını ibraz etmek veya noter onaylı suretini sunmak,
ç) TMGDEYB sahibi eğitim kuruluşlarında, tehlikeli madde güvenlik danışmanı eğitimine katılarak, tehlikeli madde güvenlik danışmanı eğitimi tamamlama belgesini almak, bu Tebliğ kapsamında açılacak sınavda başarılı olmak, gerekir.

Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanı Eğitimi Kaydı İçin Gereken Bilgi ve Belgeler

Kayıt için Gereken Bilgi ve Belgeler

– Nüfus Cüzdanı Fotokopisi (TC Kimlik Numaralı)
– Öğrenim Durumu Belgesi (4 Yıllık Lisans Diploması ya da Lisans Mezuniyet Belgesi noter ya da kurum onaylı sureti)
– Adli Sicil Kaydı (e-devlet şifresiyle internet üzerinden (www.turkiye.gov.tr) ya da ilgili Savcılıklardan doğrudan temin edilebilir.)
– Uygulamalı Yangın Söndürme Eğitim Belgesi (Sınavı kazandıktan sonra gerekli olacaktır.)
– Fotoğraf (renkli)

Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanı Eğitimleri Takvimi

TMGD-Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanı eğitimlerimiz devam ediyor.

Şubat Ayı Eğitim Takvimi

Hafta İçi Eğitimi – #1 (Nisan Sınavı için Son Eğitimdir.)

24-25-26-27-28-29-30 Mart 2017 Gün:7 Saat:49

Gün: 24 Mart 2017 Cuma Saat: 09.00 – 17.00 Saatleri Arası
Gün: 25 Mart 2017 Cumartesi Saat: 09.00 – 17.00 Saatleri Arası
Gün: 26 Mart 2017 Pazar Saat: 09.00 – 17.00 Saatleri Arası
Gün: 27 Mart 2017 Pazartesi Saat: 09.00 – 17.00 Saatleri Arası
Gün: 28 Mart 2017 Salı Saat: 09.00 – 17.00 Saatleri Arası
Gün: 29 Mart 2017 Çarşamba Saat: 09.00 – 17.00 Saatleri Arası
Gün: 30 Mart 2017 Perşembe Saat: 09.00 – 17.00 Saatleri Arası

Son Başvuru Tarihi: 16 Mart 2017 Perşembe

UDHB Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanı Sınav Tarihi: 30 Nisan 2017 Pazar / Adana, Ankara, Antalya, Bolu, Bursa, Gaziantep, Diyarbakır, Erzurum, İstanbul, İzmir, Samsun, Sivas ve Trabzon’da yapılması planlanmaktadır.

* Sınav yapılacak illerde başvuru sayısı 250 kişiyi geçmediği takdirde, bu başvurular en yakın ile kaydırılacaktır.

(30 Nisan 2017 tarihindeki sınava katılabilmek için yukarıdaki tarihlerde açılacak olan eğitimlerden herhangi birine katılmanız gerekmektedir.)

Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığı 2017 Yılı Sınav Takvimi

Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığı Hakkında Tebliğ çerçevesinde;

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı tarafından yetkilendirilen eğitim merkezlerinden, Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanı Eğitim Tamamlama Belgesi alarak sınava girme hakkı kazananlar için

2017 yılı içerisinde 2 (iki) adet Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanı (TMGD) sınavı yapılacaktır. Sınavların Adana, Ankara, Antalya, Bolu, Bursa, Gaziantep, Diyarbakır, Erzurum, İstanbul, İzmir, Samsun, Sivas ve Trabzon’da yapılması planlanmaktadır.

Sınav tarihleri ile sınav başvuru başlangıç ve başvuru bitiş tarihleri aşağıda belirtilmiştir.


Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanı Eğitim Konuları

1) Tehlikeli Madde Taşımacılığına İlişkin Ulusal Mevzuat ile Uluslararası Anlaşma ve Sözleşmeler.
2) Tehlikeli Maddelerin Sınıflandırılmaları (Çözelti ve Karışımların Sınıflandırma Prosedürleri, Tehlikeli Madde Listesinin Yapısı, Tehlikeli Maddelerin Sınıfları ve Bu Sınıflandırmanın Prensipleri, Taşınan Tehlikeli Maddelerin Yapısı, Tehlikeli Maddelerin Fiziksel, Kimyasal ve Zehirlilik Özellikleri ve Benzeri.).
3) Genel Ambalajlama, Tank ve Tank-Konteyner Kuralları (Tip, Kod, Etiketleme, Yapımı, Başlangıç ve Periyodik Muayene ve Testler).
4) İşaretleme, Etiketleme, İkaz Levhası ve Turuncu Plakaların Takılması Kuralları.
5) Taşıma Evrakı Hakkında Bilgiler.
6) Sevkiyat Yöntemi ve Gönderimdeki Kısıtlamalar (Tam Yük, Dökme Halinde Taşıma, Orta Boy Hacimli Konteynerlerde Taşıma, Konteynerlerde Taşıma, Sabit veya Sökülebilir Tanklarda Taşıma).
7) Yolcuların Taşınması ile İlgili Kurallar.
8) Karışık Yüklemeye İlişkin Yasaklar ve Tedbirler.
9) Tehlikeli Maddelerin Ayrıştırılması Kuralları.
10) Taşınan Madde Miktarlarının Sınırlandırılması ve Miktar Muafiyetleri.
11) Elleçleme ve İstifleme Kuralları.
12) Yükleme Öncesinde ve Boşaltma Sonrasında Temizleme veya Gazdan Arındırma Kuralları.
13) Araçta Bulundurulması Gereken Belgeler (Taşıma Evrakı, Yazılı Talimatlar, Araç Onay Sertifikası, Sürücü Eğitim Sertifikası, Özel İzin Belgesi ve Benzeri.).
14) Trafikte Araçların Seyri ve Park Etme Kuralları.
15) Tehlikeli Madde Taşımacılığı ile İlgili Trafik Mevzuatı ve Kısıtlamalar.
16) Tahliye İşlemleri veya Bu İşlem Sırasında Meydana Gelebilecek Sızıntılara Müdahale Etme Kuralları.
17) Taşıma Teçhizatları ile İlgili Gereklilikler.
18) Tehlikeli Maddelerin Taşınmasıyla İlgili İşletmeye Yönelik Güvenlik Planlarının Hazırlanması.
19) Tehlikeli Madde Kaynaklı Bir Kazanın, Kaza Nedenleri ve Çeşitleri Hakkında Bilgilendirme ile Bu Kazaların Raporlanması.
20) İşletmeler İçin Hazırlanacak Yıllık Raporların Hazırlanma Usul ve Esasları.
21) Uygulama.

Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanı Görev ve Sorumlulukları

(1) Danışmanın asıl görevi, işletmenin başındaki kişinin sorumluluğu altında, yapılan işin gereklilikleri kapsamında en uygun araç ve faaliyetleri belirleyip kullanımını sağlayarak, en güvenli yolla bu faaliyetlerin yönetimini kolaylaştırmaktır.

(2) İşletme içerisindeki faaliyetler göz önüne alındığında, bir danışman başlıca aşağıdaki görevleri yapar:
a) Tehlikeli maddelerin taşınmasında uluslararası anlaşma ve sözleşme (ADR/RID) hükümlerine uyulduğunu izlemek.
b) Tehlikeli maddelerin ADR/RID hükümlerine göre taşınması hususunda işletmeye öneriler sunmak.
c) İşletmenin tehlikeli maddelerin taşınması ile ilgili yıllık faaliyet raporunu, yıl sonu itibariyle ilk üç ay içerisinde hazırlamak ve elektronik ortamında İdare’ye ibraz etmek. Söz konusu yıllık rapor aşağıda belirtilen asgari hususları içerir:
– 1) Tehlikeli maddelerin tehlike sınıfı ve özelliklerini.
– 2) Tehlikeli maddelerin sınıflarına göre toplam miktarlarını.
– 3) ADR/RID Bölüm 1.8.3.6’ya göre işletmede meydana gelmiş kazalarla ilgili düzenlenmiş raporları.
– 4) Taşınan tehlikeli maddelerin hangi taşıma türü ile yapıldığını.
– 5) ADR’de ön görülen muafiyet kapsamında herhangi bir yük taşınıp taşınmadığı, taşınmış ise miktar ve sınıfı.
– 6) Güvenlik danışmanının, işletme için gerek gördüğü ilave güvenlik değerlendirmesini.

ç) Taşınacak tehlikeli maddelerin tespiti yapılarak, bu maddeye ilişkin ADR’deki zorunluluklar ile uygunluk prosedürlerini belirlemek.
d) İşletmenin faaliyet konusu olan tehlikeli maddelerin taşınmasında kullanacağı taşıma araçları satın alınırken rehberlik etmek.
e) Tehlikeli maddelerin taşınması, yüklenmesi ve boşaltımında kullanılan teçhizatın kontrolüyle ilgili prosedürleri belirlemek.
f) Ulusal ve uluslararası mevzuat ve bunlarda yapılan değişiklikler hakkında, işletme çalışanlarına göreve yönelik eğitim vermek veya almalarını sağlamak ve bu eğitimin kayıtlarını muhafaza etmek.
g) Tehlikeli maddelerin taşınması, yüklenmesi veya boşaltılması sırasında bir kaza veya güvenliği etkileyecek muhtemel bir olay meydana gelmesi durumunda uygulanacak acil durum prosedürlerini belirlemek, çalışanlara bunlarla ilgili tatbikatları periyodik olarak yaptırmak ve bunların kayıtlarını tutmak.
ğ) Kazaların veya ciddi ihlallerin tekrar oluşmasını önleyecek tedbirlerin alınmasını sağlamak.
h) Alt yüklenicilerin veya üçüncü tarafların seçiminde ve çalıştırılmasında tehlikeli maddelerin taşınmasıyla ilgili mevzuatın öngördüğü özel şartların dikkate alınmasını sağlamak.
ı) Tehlikeli maddelerin taşınması, doldurulması veya boşaltılmasında yer alan çalışanların, operasyonel prosedürler ve talimatlar hakkında bilgiye sahip olmalarını sağlamak.
i) Tehlikeli malların taşınması, yüklenmesi veya boşaltılmasında muhtemel risklere karşı hazırlıklı olmak için, ilgili personelin farkındalığını artırmaya yönelik önlemler almak.
j) Tehlikeli maddenin sınıfına göre taşıma sırasında taşıtta bulunması gereken doküman ve güvenlik teçhizatlarının taşıma aracında bulundurulmasına yönelik talimatları oluşturmak.
k) ADR/RID Bölüm 1.10.3.2’de belirtilen işletme güvenlik planını hazırlayarak planın uygulanmasını sağlamak.
l) Faaliyetler konusunda eğitim, denetim ve kontrol dâhil yaptığı her türlü işi kayıt altına almak, bu kayıtları 5 yıl süreyle saklamak ve talep edilmesi halinde İdareye ibraz etmek.
m) İşletmede görevi ile ilgili yapacağı denetlemelerde; denetlenen kişi ve işlerle ilgili tarih ve saat belirterek kayıt tutmak.
n) Herhangi bir tehlikenin söz konusu olduğu durumlarda tehlike giderilene kadar yapılan işi durdurmak, tehlikenin giderildiği durumda da işi kendi onayı ile başlatmak ve tehlike giderilene kadar geçen süreçteki her türlü aşamayı işletmeye veya yetkili mercilere yazılı olarak bildirmek.
o) Taşıma aracına yüklenen yükün ADR/RID hükümlerine uygun olarak; paketlenmesi, etiketlenmesi, işaretlenmesi ve yüklenmesiyle ilgili iş ve işlemlere ilişkin prosedürler belirlemek.

(3) TMGD, sorumlu olduğu işletmede taşıma, yükleme veya boşaltma sırasında meydana gelen bir kazanın cana, mala ve çevreye zarar vermesi durumunda; kaza hakkında bilgi toplayarak işletme yönetimine veya İdareye bir kaza raporu verir. Bu rapor uluslararası veya ulusal mevzuat kapsamında işletme yönetimi tarafından yazılması gereken raporun yerini tutmaz.

(4) TMGD’ler, ADR/RID’da yapılan değişiklikler için 2 yılda bir yenileme eğitimini almak zorundadırlar.

(5) Bir TMGD, en fazla 5 işletmeye danışmanlık yapabilir.

ADR Cilt 1 - ADR Cilt 2

ADR Cilt 1 – ADR Cilt 2

Tehlikeli Malların Karayolu ile Uluslararası Taşımacılığına İlişkin Avrupa Anlaşması – ADR CİLT 1

Tehlikeli Malların Karayolu ile Uluslararası Taşımacılığına İlişkin Avrupa Anlaşması – ADR CİLT 2

Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanı Sertifikası (TMGDS)

Bakanlığın yetkilendirdiği eğitim merkezlerinde tehlikeli madde güvenlik danışmanı eğitimini alarak Bakanlıkça yapılan sınavda başarılı olmuş kişilere verilen veya ADR üyesi herhangi bir ülkeden alınmış tehlikeli madde güvenlik danışmanı belgesine istinaden düzenlenen sertifika

Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanı Eğitimi Yetki Belgesi (TMGDEYB)

Tehlikeli madde güvenlik danışmanı yetiştirmek amacıyla Bakanlık tarafından yetkilendirilen eğitim kuruluşlarına düzenlenen belge

Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanı Eğiticisi (TMGDE)

Tehlikeli madde güvenlik danışmanı eğitimi yetki belgesine (TMGDEYB) sahip eğitim kuruluşlarında görev yapan İdare tarafından yetkilendirilmiş eğiticiler

Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanı Eğiticisi Belgesi (TMGDEB)

TMGDEYB’ye sahip eğitim kuruluşlarında görev yapacak eğiticilere İdare tarafından düzenlenen belge

Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığı Hizmeti konusunda bilgi almak veya kayıt olmak için bizimle irtibata geçebilirsiniz.

Copyright © 2011 Lojistik Dünyası | Her Hakkı Saklıdır. İçeriği Kaynak Gösterilmeden Kullanılamaz.