Lojistik Eğitimleri

Denizyolu Taşımacılığı

Eğitim Konuları

– Denizyolunda Dökme Yük (Tramp Taşımacılık)
– Tramp Taşımacılığa göre Gemi Kiralama Sözleşmeleri ve Yapısı (Charter Party – C/P Sözleşmeleri)
– Charter Party Sözleşme Türleri (Voyage C/P, Time C/P)
– Charter Party Szleşmelerinde Kullanılan Kısaltmalar (Recap)
– Dispeç, Sürastarya, Astarya (Laytime), Demuraj Terimleri ve Açıklamaları
– GENCON Charter Party Sözleşmesinin Önemi ve İçeriğinin İncelenmesi
– Denizyolunda Acente Kavramı ve 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu (TTK) İçindeki Yeri

Havayolu Yük ve Kargo Taşımacılığı

Eğitim Konuları

– Havayolu Taşıma Modunun Seçim Kriterleri
– Havayolu Operasyon İşlemlerinin Uygulamada Ne Şekilde Gerçekleştirildiği
– Havayolunda Acente Kavramı ve IATA
– Havayolu Tehlikeli Madde Taşıma Anlaşması (DGR) ve Önemi
– Havayolu Taşımacılığında Navlun Hesaplama ve Belirleme Yöntemleri
– Havayolu Taşımacılığında Uluslararası Anlaşmalara (Konvansiyon) Göre AWB (Konşimento) vd. Belgelerin Doldurulması

Karayolu Taşımacılığı Operasyon Süreçleri

Eğitim Konuları

– Satış ve Pazarlama Aşamasında Müşteri ile Nasıl İrtibata Geçilmesi Gerektiği
– Spot ve Tarifeli Piyasaya Göre Navlun Sözleşmeleri
– Karayolunda Güzergah Maliyetlerin Nasıl Hesaplandığı(Yaşanmış Örnek Olaylar Üzerinden)
– Karayolu Navlunlarının Hesaplanma Yöntemleri (Yaşanmış Örnek Olaylar Üzerinden)
– Operasyon Aşamasında Asıl ve Özet Beyan İşlemlerinin Nasıl Gerçekleştirildiği
– Karayolu Taşımacılığı ile İlgili Ulusal ve Uluslararası Anlaşmalar ve Anlamları
– Karayolu Taşımacılığı Belgeleri (CMR, TIR Karnesi, Dozvola, UBAK Belgesi vd.) ve Nasıl Düzenlendikleri
– Yaşanmış Olay Üzerinden (Case Study) Karayolu Operasyon Faaliyetlerinin Sırasıyla, Kullanılan Dokümanlar Kullanılarak İrdelenmesi

Konteyner Taşımacılığı ve Uygulamaları

Eğitim Konuları

– Denizyolu Taşımacılık Şekilleri ve Ölçek Ekonomilerine Göre Denizyolu Taşımacılığı
– Denizyolu Taşımacılığında Liner Taşımacılık ve Konteyner Taşımacılığı
– Konteyner Operasyon Sürecinin İncelenmesi ( Liner Acenteden Navlun Teklifi Alınması, Liman Operasyonlarının Yönetilmesi)
– Konişmento Kavramı, Çeşitleri ve Konişmento Talimatının Hazırlanması
– Navlun Kavramı, Çeşitleri ve Acentelerden Navlun Teklifi Alınırken Dikkat Edilmesi Gerekenler (THC, G/K, ISPS v.d.)
– BAF, CAF v.d. Navluna Ek Ücretler ve Anlamları
– Konteyner Çeşitleri ve Kullanım Alanları
– 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’ na Göre Denizyolu ile Konteyner Taşımacılığı Detayları
– Uluslararası Denizyolu Taşımacılık Konvansiyonları (ISPS, Marpol, SOLAS vd.)

Lojistik Optimizasyon ve Maliyetlerin Düşürülmesi

Eğitim Konuları

– Lojistik Maliyetlerin Üretim Maliyetleri İçindeki Yeri
– Lojistik Maliyetlerin Düşürülerek Üretim Karlarının Maksimize Edilmesi
– Lojistik Maliyetlerin Yapısı ve Çeşitleri
– Taşıma Maliyetlerinin Lojistik Maliyetleri İçindeki Yeri ve Nasıl Düşürüleceği
– Gümrük Maliyetlerinin Lojistik Maliyetleri İçindeki Yeri ve Nasıl Düşürüleceği
– Liman Maliyetlerinin Lojistik Maliyetleri İçindeki Yeri ve Nasıl Düşürüleceği
– Depolama Maliyetlerinin Lojistik Maliyetleri İçindeki Yeri ve Nasıl Düşürüleceği

Lojistik, Sevkiyat ve Depolama

Eğitim Konuları

– Lojistiğin Anlamı ve İçeriği
– Lojistiğin Tedarik Zinciri İçindeki Yeri
– Lojistik Fonksiyonlar ve Lojistik Fonksiyonlar İçinde “Sevkiyat” ın Yeri
– Taşımacılık Çeşitleri ( Taşıma Şekilleri )
– Depolama Lojistik Fonksiyonu
– Depolama Çeşitleri

Lojistikte İnsan Kaynakları Yönetimi

Eğitim Konuları

– İnsan Kaynakları Yönetimi Kapsamı
– İnsan Kaynakları Yönetimi Amacı ve Lojistik Sektörü İlişkisi
– Lojistikte İK Uygulamaları

Lojistikte Müşteri İlişkileri Yönetimi (Lojistikte CRM)

Eğitim Konuları

– Müşteri İlişkileri Yönetimi Kavramı
– Müşteri Değeri ve Müşteri Sınıflaması
– Müşteri İlişkileri Süreci
– Müşteri Sadakati
– Müşteri Şikayetleri
– Müşteri İlişkileri Yönetimi ve İşletme Stratejisi Bütünleşmesi
– Müşteri Odaklı Değişimin Yönetilmesi
– Lojistik ve Dış Ticaret Sektörü Müşterisi Dinamikleri Nelerdir?
– Lojistik ve Dış Ticaret Sektörü Müşterileri ile İletişime Geçmeden Önce Nasıl Hazırlık Yapılmalıdır?
– Taşımacılık Sektöründe Navlun Nasıl Satılır?
– Navlun Satarken Bilinmesi Gerekenler Nelerdir?

Demiryolu Taşımacılığı ve Operasyonel Uygulamaları

Eğitim Konuları

– Ulusal Demiryolu Ulaştırmasının Serbestleştirilmesi Hakkında Kanun ve Getirdikleri
– Demiryolu Dahil Kombine Taşımacılık Esasları
– Uluslararası Ro-La Taşımacılığı
– Demiryolu ile Konteyner, Blok Tren, Hususi Vagon Taşımalarının Operasyon Süreçleri
– Demiryolu Taşımacılığında Kullanılan Vagon Tipleri ve Vagonlara Göre Hangi Ürünlerin Taşındığı
– CIV, CUV, CIM vd. Uluslararası Demiryolu Taşımacılık Anlaşmaları ve Bu Anlaşmaların İçerikleri
– RID (Demiryolunda Tehlikeli Madde Taşınmasına Yönelik Uluslararası Anlaşma) ve Önemi
– CIM (Demiryolu Hamule Senedi), Nasıl Doldurulduğu ve Uluslararası Taşımalardaki Önemi

Taşıma Sözleşmeleri, Konişmentolar ve Taşıma Senetleri

Eğitim Konuları

– Taşıma Sözleşmeleri (Contract of Carriage)
– Taşıma Sözleşmelerinin Forwarder Acenteleri ve Fiili Taşıyıcılar Açısından Farkları
– Ana ve Alt Taşıma Sözleşmelerinde Dikkat Edilmesi Gereken Noktalar
– Konişmentonun Anlamı ve İçeriği
– Konişmento ve Taşıma Senedi Çeşitleri
– Orijinal Konişmentonun (B/L) ve Orijinal Taşıma Senetlerinin (CMR, CIM, AWB) İncelenmesi
– Yeni Türk Ticaret Kanununa (TTK) Göre Konişmentonun Unsurları
– Varış İhbarnamesi, Özet Beyan, Ordino ve Ordino Teslimi
– Konişmentolar ve Taşıma Senetleri İle İlgili Uygulamadan 1 adet Vaka Çalışması

Tedarik Zinciri Yönetimi, Çevik Lojistik ve Yalın Üretim

Eğitim Konuları

– Tedarik Zinciri Kavramı
– Tedarik Zinciri Performansının Ölçülmesi
– Tedarikçi Performans Değerlemesi
– Küresel Ticaret ve Taşıma Zinciri
– Tedarik Zinciri Yönetimi Temel Dinamikleri
– Tedarik Zinciri Yönetiminde Lojistik Operasyonlar
– Yalın Üretim Anlayışı ve Yeni Lojistik Çevik Lojistik
– Tedarik Zinciri Optimizasyonu ve Lojistik Maliyetler
– Lojistik Maliyetlerin Çeşitleri ve Düşürülmesi

Eğitimlerimiz hakkında daha fazla bilgi almak ve kayıt yaptırmak için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Copyright © 2011 Lojistik Dünyası | Her Hakkı Saklıdır. İçeriği Kaynak Gösterilmeden Kullanılamaz.